Fukt og vann kan føre til mugg og råte, som igjen kan føre til en helserisiko for dem som oppholder seg i boligen.

Å investere i lekkasjesikring er et godt miljøtiltak og man kan unngå store materielle skader.
Hovedbilde
Lekkasjestoppere er utstyr som monteres i eller omkring vannførende installasjoner for å registrere lekkasje og automatisk stenge vanntilførselen til skadestedet. 
Vi har også andre produkter som varslingssystemer, tinere  og magnetisk vannbehandling.
Watersafe lekkasjestoppere

Monteres ved vannførende installasjoner for å registrere lekkasje, stopper vanntilførselen automatisk.

Vannledningstiner
Viwa Vannledningstiner er et helårsverktøy beregnet for et allsidig bruk innen rørleggerfaget.
PowerMag / Vannbehandling
Bekjemper partikkeldanneser i rør og utstyr.
Tinetrafo
Innebygget termisk sikring og automatsikring på primærsiden.
Viwa-produkthefte-2022_

VIWA PRODUKTHEFTE

Bla i vår e-katalog. VIWA PRODUKTHEFTE

viwaFaceb

PROGRAMMERING

Følg denne instruksen for programmering av VIWA lekkasjestoppere.

Oppdatert