Fluid Force

 

Beskrivelse av Fluid Force

 

Avleiringer innvendig i rør og installasjoner kan føre til store driftsforstyrrelser i tekniske anlegg, og vil gi økede driftskostnader. Vannkvaliteten vil være redusert. Flekker etter avleiringer fra hardt vann gir et stygt og urent utseende på inventar, blandebatterier etc.

 

For effektivt å bekjempe disse problemer bør det benyttes Fluid Force. Fluid Force er en enkel og rimelig løsning som raskt sparer inn merkostnadene med et "gjengrodd" anlegg. I tillegg vil du være sikret en god vannkvalitet.

 

Fluid Force metoden er en magnetisk vannbehandlingsmetode uten tilsetninger av kjemikaler, salter eller andre stoffer, for effektiv fjerning av avleiringer og hinder for at nye avleiringer oppstår. Den er beregnet for montasje direkte på rør, og leveres i 2 halvdeler bestående av ferromagnetisk materiale trukket i en plastkappe. Hver halvdel plasseres rett ovenfor hverandre på hver sin side av røret og festes med plaststrips. Enkelt og greit.

 

Fluid Force leveres for rørdimensjoner fra 7 mm. - 300 mm. Kan stripses sammen til ca. 600 mm. med effektområde (magnetisk fluks) mellom 2800 og 11500 gauss.

Bruksområdene for Fluid Force er stort, eksempelvis innenfor prosessindustrien, offshore, landbruk, vannverk og husholdninger.

Fluid Force

 

Last ned Fluid Force brosjyre med referanseriste her. (PDF-fil som åpnes i nytt vindu)

 

Faktasetninger omkring Fluid Force

 • Arbeider tvert imot de mykvannsfiltrene som finnes på markedet ved å la vannet beholde det naturlige kalk- og mineralinnhold.
 • Krever ingen kjemiske tilsetninger, men kan gjerne benyttes i kombinasjon med kjemisk vannbehandling, kontunierlig eller bare under stabiliseringsmetoden.
 • Tåler høye temeraturer. Størst effekt opp til 180o C.
 • Enkel å montere.
 • Krever ikke vedlikehold.
 • Fjerner effektivt krystalliserte mineraler, kolloider, rust og andre partikler og forhindrer nye avleiringer.
 • Krever ikke noe energiforbruk.
 • Lang levetid.
 • Unngå montering i nærheten av turbulente områder, eksempelvis ved rørbøyer, tverrsnittsendringer eller i nærheten av ventiler.
 • Anbefalt vannhastighet er fra 0,5 - 6 m/s.
 • Vannets statiske trykk har ingen betydning i forhold til effekten av Fluid Force.
 • Har stor rekkevidde, og har god effekt for rørlengder fra 200 - 1000 meter:
 • Stabiliseringsperiode, fra 2 - 10 uker.
  Fluid Force 4: 2 - 10 uker.
  Fluid Force 10: 2 - 6 uker.
  Fluid Force 11: 2 - 6 uker.
  Fluid Force 12: 2 - 6 uker.
  Fluid Force 20: 2 - 6 uker.(Se nærmere beskrivelse av stabiliseringsperiode av vannsystem)
 • Fluid Force kontrollerer vannets og partiklenes potensiale. Potensiale er den spesifikke ladning partikler får i kontakt med en oppløsning. I de fleste tilfeller vil denne være negativt ladet.
 • Fluid Force har både en nord (+) og en sydpol (-), men det er kun sydpolene som har kontakt med rørveggens flater og vi betegner derfor Fluid Force som "monopolær".

 

ADVARSEL:

Må ikke plasseres i nærheten av eller benyttes av personer med pacemaker. Må heller ikke komme i kontakt med elektronisk utstyr, datamaskiner eller lignende apparater og kredittkort.

 

Viggo Wahl Pedersen AS

 

Postadresse:

Nordre Vestsidavei 716, 3677 Notodden

 

Besøk-/leveringsadresse:

Merdeveien 8 (Noprobygget) 3676 Notodden

 

Telefon: 90 56 94 17

Telefax: 35 02 24 51

E-post: viwa@viggowahl.no

 

Organisasjonsnummer:

Foretaksregisteret NO 996 999 068 MVA