PROGRAMMERING

Følg denne instruksen for programmering av VIWA lekkasjestoppere.
viwaFaceb

Programmering for sensorer som settes inn i tillegg:

 • Hold programmeringsknappen (sort avlang) inne på mottaker til den
  har lyst grønt 2 blink. Ikke slipp før lyset slukker etter blink 2.
 • Ta deretter sensor som skal kobles inn. Hold prog. knappen inne til du ser 1 blink.
  Ikke slipp før lyset slukker.
 • Vent litt og test med av/på knappen (hvit rund).


Nullstilling av mottaker og sensor til fabrikkinnstilling:

 • Mottaker: Hold prog. knappen inne til du ser 4 blink. Ikke slipp før lyset slukker.
 • Deretter 1 blink. Ikke slipp før lyset slukker.
 • Det samme gjøres på sensorer.
 • Dette sletter tidligere programmer og de ulike enhetene kan programmeres på nytt.Oppdatert