Powermag

Bekjemper partikkeldannelser i rør og utstyr

Avleiringer innvendig i rør og installasjoner kan føre til store driftsforstyrrelser i tekniske anlegg, og vil gi økede driftskostnader. Vannkvaliteten vil være redusert. Flekker etter avleiringer fra hardt vann gir et stygt og urent
utseende på inventar, blandebatterier etc.

For effektivt å bekjempe slike problemer bør det benyttes POWERMAG. POWERMAG er en enkel og rimelig løsning som raskt sparer inn merkostnadene med et ”gjengrodd” anlegg. I tillegg vil du være
sikret en god vannkvalitet.
Oppdatert