Tinetransformator

Innebygget termisk sikring og automatsikring på primærsiden
Hvis transformatoren etter lengre tids bruk blir for varm, vil den termiske sikringen slå ut.
Transformatoren må da få kjøle seg ned noen timer før den igjen kan benyttes.
Oppdatert