Magnet: Y2-M

Produkt nr. 5648802

Bekjemper partikkeldannelser i rør og utstyr.

Avleiringer innvendig i rør og installasjoner kan føre til store driftsforstyrrelser i tekniske anlegg, og vil gi økede driftskostnader. Vannkvaliteten vil være redusert. Flekker etter avleiringer fra hardt vann gir et stygt og urent
utseende på inventar, blandebatterier etc. For effektivt å bekjempe slike problemer bør det benyttes POWERMAG.

POWERMAG er en enkel og rimelig løsning som raskt sparer inn merkostnadene med et ”gjengrodd” anlegg. I tillegg vil du være sikret en god vannkvalitet.

POWERMAG-metoden er en magnetisk vannbehandlingsmetode uten tilsetninger av kjemikaler, salter eller andre stoffer for effektiv fjerning av avleiringer og for å hindre at nye avleiringer oppstår. Den er beregnet for montasje direkte på rør, og leveres i 2 halvdeler. Hver halvdel plasseres rett ovenfor hverandre.

BRUKSOMRÅDER:

  • Kalkholdig vann
  • Sentralvarmeanlegg
  • Varmevekslere
  • Kjølevann
  • Sjøvann osv.

Mer info
Oppdatert