Viwa Tinetransformator

Produkt nr. 9815493

Innebygget termisk sikring og automatsikring på primærsiden.

Hvis transformatoren etter lengre tids bruk blir for varm vil den termiske sikringen slå ut. Transformatoren skal da få lov til å kjøle noen timer før den igjen kan benyttes.

Tekniske spesifikasjoner

Primær tilkobling: 230V
Frekvens: 47-63 Hz
Utspenning: 3,7V / 7,4V
Max kont. strøm: 135A
Max strøm (i 4 timer): 280A
Kapslingsgrad: IP00
Dimensjoner (LxBxH): 300x180x200
Vekt: 17,4 kg.OBS: Kablene bør isoleres fra brennbare gulv eller andre fine flater!
Leveres med 2x10 m. kabel med klyper. Skjøtekabler kan leveres.

OBS! Kablene blir varme over lengre tids bruk. Må kun benyttes av kyndige personer.

Bruksanvisning

Kontaksidene på vannrøret som skal tines renses for rust og maling. Transformatoren tilkobles en 230V stikkontakt med min. 10A forankoblet sikring. Fjern alle jordforbindelser fra radio, telefon og andre sterkstrømsanlegg så lenge transformatoren er tilkoblet. Sørg for, så langt det er mulig, at røret som tines ikke er i kontakt med brennbart materiale. Vær forsiktig hvis et stykke av røret er uten vann! Et tomt rørstykke kan fort bli så varmt at det gløder, og kan i verste fall forårsake brann. Strømmen må heller ikke passere vannmåleren, da denne kan ødelegges.

Opptining

Koble til en min. 35 mm2 kabel til sekundærsiden av transformatoren. Sett bryteren i min. stilling. Strømmen kontrolleres med et tangampermeter. Måles strøm til under 125A avbrytes tiningen og bryteren settes i maks stilling uten belastning. 10 m. rør (1/2" / 3/4" og CU rør) vil normalt med 35 mm2 kabel og god forbindelse kan tines med bryteren i min. stilling. Vær oppmerksom på at pakninger mellom rørdeler kan isolere, slik at strømmen minker betraktelig. Tiningen må da foretas i flere omganger ved at man tiner først på den ene siden av pakningen, og så på den andre siden. Overstiger den sekundære strømmen 280A vil overstrømsikringen (bryter på kassen) slå ut. Man er da nødt til å tine over et lengre rørstykke, montere lengre sekundære kabler eller benytte ett mindre kabeltverrsnitt (men som må tåle strømmen!)

OBS! Skulle ETA bryteren bli defekt, eller av annen grunn måtte byttes, må den byttes med en bryter av samme type.

Mer info
Oppdatert